Publicado: 1 de Junio de 2020

Línia per CUIDAR-SE ABANS, DURANT I DESPRÉS DE FER ESPORT!

DermaPlast Active 
t'ofereix: 

                                     Abans de fer esport 

-      Active warm cream. Gel efecte calor abans de l'activitat física.

-      Coolfix. Vena de suport que manté l'efecte fred fins a dos hores. Per a cops lesions

-      Active sport tape. Vena que estabilitza i subjecta. 

                                      Després de fer esport

-      Ice Spray./ Cool Gel Efecte fred per a la recuperació muscular després de la activitat física o en cas de lesions musculars 

-      Cool Roll-on. Efecte fred, analgèsic  

-      Instant Ice. Bossa de fred instantani no reutilizable, antinflamatori.